Производство на слънчоглед

слънчоглед

В слънчогледопроизводството залагаме на доказаната „ClearField“ технология на BASF. Използваме високопродуктивни сортове на водещите световни фирми: „NK Adagio®“, „NK Algeo®“ и „Neoma®“ на Syngenta, „Florimis®“ на Euralis. Ежегодишно засаждаме около 3,000 дка.