Производство на пшеница

пшеницаЕко Агро има дългогодишен опит в производството на висококачествена пшеница. Ежегодно се сеят от 3,000 – 5,000 дка пшеница, като основна част от добитата продукция се преработва и влага в производството на хлебни и тестени изделя, консумирани в хотелите и ресторантите на Албена. По този начин се гарантира качеството и произхода на голяма част от храната предлагана на туристите в комлекс Албена, Бялата Лагуна и Приморско Клуб.

Това е част от общата визия на групата Албена за затворен производствен цикъл.