Царевица

maize-banner
Тази култура е важна за сеитбооборота на всеки зърнопроизводител. Влагаме само качествени семена на водещи компании, като Pioneer, Syngenta, KWS и др.

Ежегодно добиваме около 3,000 – 4,000 т. зърно царевица.

Post has no taxonomies