Слънчоглед

Sunflower
В производството на слънчоглед залагаме на доказаните ClearField и Express технологии. Добитата продукция ежегодно варира между 1,000 – 2,000 т.

Post has no taxonomies