Люцерна и сено

Еко Агро е сред първите земеделски компании в България, навлезли смело в производството на биологични фуражи. Основна част от балираните люцерна и сено се използват за изхранване на телетата ни от породите “Абърдийн Ангъс” и “Галовей”.

happyhorsehealthyplanet_hay-bales-(1)

Произвеждаме висококачествени люцерна и сено без да използваме синтетични торове или химически препарати за растителна защита.

Така въвеждаме екологични практики в обработваната от нас земя, като в същото време гарантираме качеството на месото, което предлагаме.

От нас може да закупите и бали сертифицирани биологично люцерна и ливадно сено.

Post has no taxonomies